Trang tổng hợp kiến thức ôn thi dành cho các em học sinh khối 12: http://12online.top

* Nội dung: Tổng hợp kiến các môn thi THPT QG, được chia theo 3 chuyên mục chính:
📕Tài liệu: Cung cấp các đề cương, sơ đồ tư duy, các phương pháp học tập, kỹ năng làm bài thi
🎬Video,audio: Cập nhật các bài giảng video trên đài VTV và HANOI TV, các audio tác phẩm văn học, lịch sử, sự kiện…
📝Đề thi: Cung cấp các mã đề+đáp án thi THPT QG 2018,2019, các đề minh họa thi THPT QG 2020, các đề tham thảo, thi thử online.

⭐️Trang web cung cấp phần chat và nhóm thảo luận trực tiếp trao đổi trong quá trình học.Các dữ liệu trang web đang được tiếp tục cập nhật !

💪Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao !

12online.top

Trang tổng hợp kiến thức ôn thi dành cho các em học sinh khối 12 được chia theo 3 chuyên mục chính:

📕Tài liệu: Cung cấp các đề cương, sơ đồ tư duy, các phương pháp học tập, kỹ năng làm bài thi

 

🎬Video,audio: Cập nhật các bài giảng video trên đài VTV và HANOI TV, các audio tác phẩm văn học, lịch sử, sự kiện…

 

📝Đề thi: Cung cấp các mã đề+đáp án thi THPT QG 2018,2019, các đề minh họa thi THPT QG 2020, các đề tham thảo, thi thử online.

⭐️Trang web cung cấp phần chat và nhóm thảo luận trực tiếp trao đổi trong quá trình học.Các dữ liệu trang web đang được tiếp tục cập nhật !

💪Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao !